^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji programu edukacyjnego

„Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych"
zapraszamy Uczniów do udziału w konkursie na plakat lub ulotkę

pod hasłem
"Chroń swoją prywatność i nie naruszaj prywatności innych".

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niżej zamieszczonego regulaminu:

Regulamin konkursu