^ Back to Top

Aktualności

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, z uwagi na panującą pandemię COVID – 19,  różniły się od tych z lat poprzednich. Mimo, że nie było szkolnej uroczystości, Dyrektor nie zapomniał o swoich pracownikach i z okazji DEN „Nagrodą Dyrektora” uhonorował nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

Nagrody otrzymali:
Kierownik szkolenia praktycznego p. Przemysław Kuchowicz

 

Pani Magdalena Marszałek

 

Pani Eliza Manuszak

 

Pani Małgorzata Franaszek

 

Pani Beata Nawrocka

 

Pan Krzysztof Słowiński

 

Pan Bartosz Lewandowski

 

Pan Jerzy Zawierucha

 

Pani Danuta Witkowska

 

Pani Natalia Mikołajczyk

 

Pani Barbara Renkiel

 

Pani Danuta Jabłońska

 

Dodatkowo, zgodnie ze szkolną tradycją, Dyrektor i Rada Rodziców uhonorowali oddziały klasowe, które w ubiegłym roku szkolnym wyróżniały się wynikami w nauce, frekwencją oraz aktywną działalnością. Nagrody wręczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a nagrodzone zostały:

 

Klasa 4Tb za najwyższą  frekwencję w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa 2Bp za najlepszą średnią ocen w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa 4Ta za najaktywniejszą działalność w roku szkolnym 2019/2020