^ Back to Top

Aktualności

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zaprasza

do udziału w kolejnej edycji Konkursu Recytatorskiego #PanTadeusz,

organizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli -

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie,

we współpracy z CDN w Koninie.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest:

  1. upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,

  2. kształtowanie kultury żywego słowa,

  3. doskonalenie umiejętności recytatorskich,

  4. rozwijanie uczniowskich zainteresowań,

  5. promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Link do informacji o konkursie: http://cdn.leszno.pl/pbp-blog/pbp-aktualnosci/2249-konkurs-recytatorski-pantadeusz

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Regulamin konkursu