^ Back to Top

Aktualności

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w największej polskiej akcji ekologicznej:
Sprzątanie świata – Polska 2020

Akcja przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”, a jej celem było zachęcanie, inspirowanie i motywowanie do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania oraz do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.

Tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19. Uczniowie wzięli udział w akcji terenowej, w ramach której porządkowali teren szkoły oraz ulic do niej przylegających. Efektem ich pracy były worki wypełnione m.in. surowcami szklanymi i plastikowymi, które mogą ulec jeszcze przetworzeniu.

 

Koordynatorem akcji była Pani Monika Kłaniecka.