^ Back to Top

Aktualności

Komunikat Dyrektora szkoły dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy 

informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I odbędzie się

1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 8:30 na boisku szkolnym

(obowiązują maseczki i zachowanie odległości).

Dla klas II, III i IV spotkania z wychowawcami inaugurujące rok szkolny

odbędą się wg poniższego harmonogramu.