^ Back to Top

Aktualności

Kierownik szkolenia praktycznego Przemysław Kuchowicz 

informuje uczniów klas 3Ta i 3Tb,

iż jest możliwość odbycia praktyk zawodowych

w terminie od 1 do 16 czerwca 2020 r. (10 dni roboczych).

 

W celu odbycia praktyk konieczne jest wyrażenie zgody  - 

 druk do pobrania - zgoda na praktyki.

 

Proszę o dostarczanie do szkoły wypełnionej zgody

 oraz skierowania na praktykę najpóźniej do dnia 27 maja 2020 r.