^ Back to Top

Aktualności

Pożegnanie tegorocznych Absolwentów w formie transmisji online.

Czas pandemii koronawirusa spowodował, iż tegoroczni Maturzyści nie mogli uczestniczyć w tradycyjnym zakończeniu roku szkolnego.

24 kwietnia o godzinie 14.00 w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się „Pożegnanie Absolwentów”, co prawda inne niż zazwyczaj, bo pozbawione uroczystej części artystycznej, pamiątkowych zdjęć oraz różnych elementów tego wyjątkowego wydarzenia, ale zawierające przekaz płynących z serca gratulacji, podziękowań i serdecznych życzeń.

Dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim tegorocznym absolwentom ukończenia szkoły, życzył udanego startu w dorosłość oraz wiary we własne siły i umiejętności podejmowania właściwych wyborów. 
Dyrektor podziękował: Absolwentom - za działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz  udział w  uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;  Rodzicom – za kilkuletnią współpracę, oraz za pełną wrażliwości i  cierpliwości  pracę wychowawczą i wspomaganie i rozwijanie tego, co w młodym człowieku najważniejsze, czyli pasji poznawania świata; Wychowawcom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom – za zaangażowanie i trud pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było uhonorowanie nagrodami Absolwentów wyróżniających się osiągnięciami. Opiekun semestru VI LO, Pani Anna Hercyk oraz wychowawcy klas czwartych  Technikum, Pan Krzysztof Szelążek klasa 4Tb i Pan Krystian Derengowski klasa 4Tc, wygłosili przemówienia skierowane do swoich wychowanków i ich rodziców oraz imiennie wymienili nagrodzonych.

Wyróżnieni zostali:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne:

 • Irena Rumińska – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Mateusz Olęcki – za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Natalia Nowakowska – za działalność na rzecz szkoły

Technikum

Klasa IV Tc

 • Anita Maciejewska – za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i działalność na rzecz wolontariatu
 • Krzysztof Żminkowski – za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywną pracę na rzecz szkoły
 • Marcin Nikiel – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
 • Marcin Nowiński – za działalność na rzecz wolontariatu

Klasa IV Tb

 • Bartosz Glanc – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
 • Damian Hyła – za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Łukasz Kujawa – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
 • Bartosz Damian Nowak – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
 • Damian Tomasz Nowicki – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
 • Mateusz Popielarski – za dobre wyniki w nauce
 • Daria Przetakowska – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
 • Tomasz Przybyła - za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
 • Daniel Kasznia - za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie

Dodatkowo, za aktywny udział w uroczystościach szkolnych oraz godne reprezentowanie szkoły w działaniach podejmowanych w ramach projektu "Razem przeciw przemocy", wyróżnieni zostali:

Daria Przetakowska, Adrianna Przybylska i Szymon Kaczorowski.