^ Back to Top

Aktualności

 W związku z pandemią koronawirusa

nastąpiła zmiana terminu składania deklaracji

przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

na egzamin poprawkowy uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2020.


Aktualny termin - do dnia 31 marca 2020 r. (wtorek).
                                                                                                         

Druki do pobrania:


Wypełnione deklaracje proszę składać w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie przypominam, iż wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń - luty 2020 zostaną udostępnione na stronie internetowej OKE Poznań od godziny 10.00 w dniu 20 marca 2020 r. (piątek).