^ Back to Top

Aktualności

 
Dla Uczniów

przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020

zamieszczamy do pobrania deklarację, którą należy złożyć do dnia 27 marca 2020 r.
 
Informujemy, iż wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń - luty 2020 zostaną udostępnione na stronie internetowej OKE Poznań od dnia 20 marca 2020 r.
 
Termin składania deklaracji na egzamin poprawkowy dla osób, które nie zaliczyły egzaminu w sesji styczeń - luty 2020 - do dnia 27 marca 2020 r.