^ Back to Top

Aktualności

Harmonogram spotkań z wychowawcami

28 kwietnia 2022 r. (czwartek) 

 

Godzina 15:30 

Klasa 1Ta -  Szymon Nowicki - sala nr 22 (I piętro)

Klasa 1A -    Maria Radoń-Kowalska - sala nr 25 (I piętro)

Klasa 1B -    Monika Łyskawińska - sala nr 13 (parter)

Klasa 1C -    Joanna Ratajczyk - sala nr 20 (I piętro)

Klasa 2Ta -   Lucyna Gawrych - sala nr 30 (II piętro)

Klasa 2Tb -   Krzysztof Szelążek - sala nr 31 (II piętro)

Klasa 3Ap -   Monika Kłaniecka - sala nr 33 (II piętro)

Klasa 3Bp -   Małgorzata Franaszek - sala nr 12 (parter)

Klasa 3Cp -   Krzysztof Słowiński - sala nr 34 (II piętro)

 

Godzina 16:30 

Klasa 1Tb -  Piotr Miąc - sala nr 126 (warsztaty)

Klasa 2A -    Eliza Manuszak - sala nr 20 (I piętro)

Klasa 2B -    Magdalena Gwizdek-Kędziora - spotkanie odwołane.
O nowym terminie rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie.

Klasa 2C -    Beata Nawrocka - sala nr 12 (parter)

Klasa 3Ta -   Lucyna Maleszka - sala nr 22 (I piętro)

Klasa 3Tb -   Patrycja Ignaszak-Suberska - sala nr 30 (II piętro)

Klasa 3Tpa - Bartosz Lewandowski - sala nr 13 (parter)

Klasa 3Tpb - Anna Hercyk - sala nr 33 (II piętro)

Klasa 3A -    Michał Wróblewski - sala nr 32 (II piętro)

Klasa 3B -    Izabela Michalak - sala nr 31 (II piętro)

Klasa 3C -    Agnieszka Wykręt - sala nr 34 (II piętro)