^ Back to Top

Aktualności

Harmonogram zebrań rodzicielskich klas pierwszych

Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum

oraz klas czwartych Technikum

26 września 2019 r. (czwartek) 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Godzina 15.30  -  spotkanie w sali gimnastycznej - szkolenie z dziennika elektronicznego

Godzina 15.55  - spotkania z wychowawcami:

Klasa 1A -  inż. Michał Wróblewski - sala nr 20 (I piętro)

Klasa 1B -  mgr Izabela Michalak - sala nr 32 (II piętro)

Klasa 1C -  mgr Agnieszka Wykręt - sala nr 30 (II piętro)

Klasa 1Ap - mgr Monika Kłaniecka - sala nr 13 (parter)

Klasa 1Bp - mgr Małgorzata Franaszek - sala nr 12 (parter)

Klasa 1Cp - mgr Krzysztof Słowiński - sala nr 22 (I piętro)

 

TECHNIKUM

Godzina 16.30  -  spotkanie w sali gimnastycznej - szkolenie z dziennika elektronicznego

Godzina 16.55  - spotkania z wychowawcami:

Klasa 1Ta -  mgr Lucyna Maleszka - Michalak - sala nr 22 (I piętro)

Klasa 1Tb -  mgr Patrycja Ignaszak - Suberska - sala nr 30 (II piętro)

Klasa 1Tpa - mgr Bartosz Lewandowski- sala nr 20 (I piętro)

Klasa 1Tpb - mgr Anna Hercyk - sala nr 33 (II piętro)

 

Godzina 16.30 - spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych

Klasa 4Tb - mgr inż. Krzysztof Szelążek - sala nr 31 (II piętro)

Klasa 4Tc - mgr inż. Krystian Derengowski - sala nr 31 (II piętro)