^ Back to Top

Aktualności

  2 września 2019 r. odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

 

Uroczystej inauguracji dokonał dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, dyrektor powitał zebranych. Szczególnie serdeczne słowa skierował do podwójnego rocznika uczniów klas pierwszych, absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Kolejnym punktem części oficjalnej było wręczenie nominacji do Nagrody Starosty.

Pani Renata Cholewińska, Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy wręczyła nominacje w dwóch kategoriach.

 

Nominacje z rąk pani Inspektor odebrali:

Daria Przetakowska (klasa 4Tb) w obszarze artystycznym.

 

Krzysztof Żminkowski (klasa 4Tc)

w obszarze pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska  lokalnego

 

Następnie dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki przedstawił uczniom członków Rady Pedagogicznej oraz powitał nowych nauczycieli.

Do grona pedagogicznego dołączyli: p. Weronika Chałas (przedmioty zawodowe mechaniczne),  Ks. Piotr Rusin (religia), p. Monika Łyskawińska (przedmioty zawodowe ekonomiczne), p. Agnieszka Rogalińska-Andrzejak (historia), p. Michał Ościsłowski (historia), p. Agnieszka Radziszewska (język niemiecki), p. Małgorzata Franaszek (język polski, język niemiecki), p. Beata Nawrocka (język angielski), p. Agnieszka Matuszewska (edukacja dla bezpieczeństwa), p. Agnieszka Wykręt (wychowanie fizyczne), p. Mariola Piotrowicz (matematyka), p. Alina Mrugalska-Adamczyk (język polski), p. Marek Szociński (informatyka), p. Grzegorz Prucnal (fizyka).

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do sal na spotkania z wychowawcami. 

W bieżącym roku szkolnym zostało utworzonych 10 oddziałów klasowych - 5 dla absolwentów gimnazjum i 5 dla absolwentów szkoły podstawowej.

Liczba uczniów w technikum ponadgimnazjalnym wynosi 57,

w tym: 15 o specjalności technik informatyk,

16 o specjalności technik pojazdów samochodowych,

12 o specjalności technik elektryk oraz 14 o specjalności technik mechatronik.

Branżowa Szkoła I stopnia dla absolwentów gimnazjum liczy trzy oddziały, łącznie 76 uczniów,

w tym: 9 o kierunku kształcenia kierowca mechanik,

13 elektromechanik pojazdów samochodowych i 54 wielozawodowa.

Do Technikum 5-letniego dla absolwentów szkoły podstawowej przyjęto 58 uczniów,

w tym: 19 o specjalności technik informatyk,

12 o specjalności technik pojazdów samochodowych,

10 o specjalności technik elektryk oraz 17 o specjalności technik mechatronik.

W Technikum utworzone zostały dwa oddziały, a w Branżowej Szkole I stopnia trzy,

w tym: 8 o kierunku kształcenia kierowca mechanik, 21 elektromechanik pojazdów samochodowych i 61 wielozawodowa.

Życzymy całej szkolnej społeczności wytrwałości oraz sukcesów w nowym roku szkolnym.