^ Back to Top

Aktualności

Wszystkie egzaminy poprawkowe odbędą się

24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

o godzinie 8.00.