^ Back to Top

Aktualności

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy informuje, iż po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, w związku z zakończeniem roku szkolnego w dniu 19 czerwca br., ustala dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) dla Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.