^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy",

  27 maja br. uczniowie z klasy 2A wzięli udział w spotkaniu z pracownikami

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

P. Agnieszka Dębowska i p. Małgorzata Kubicka zapoznały uczniów z zadaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasadami funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.