^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy"

kolejne klasy drugie wzięły udział w spotkaniach ze st. sierż. Joanną Wolińską,

Funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

 

22 maja br. - klasa 2C

22 maja br. - klasa 2B

3 czerwca 2019 r. - klasa 2A

St. sierż. Joanna Wolińska omówiła społeczne źródła towarzyszące przemocy oraz formy przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania poznali również procedurę „Niebieska karta” oraz poszerzyli wiedzę na temat instytucji pomocowych na terenie Powiatu Słupeckiego.