^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy"

kolejne klasy drugie wzięły udział w spotkaniach z p. Anną Kubicką,

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

 

23 maja br. - klasa 2Tb

29 maja br. - klasa 2Ta

Uczniowie poznali zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.