^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Razem przeciw przemocy"

kolejne klasy drugie wzięły udział w spotkaniach z p. Marzenną Lubańską,

Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

 

20 maja br. - klasa 2A

 

22 maja br. - klasa 2Ta

30 maja br. - klasa 2Tb

Uczniowie poznali zadania kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz zakres odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych.

W oparciu o „Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz Kodeks Karny omówione zostały stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich sprawców przestępstw.