^ Back to Top

Aktualności

13 marca 2019 r. sześcioro uczniów wzięło udział
w etapie szkolnym XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy religijnej.

Uczestnicy wypełniali test konkursowy ze znajomości treści dwóch ksiąg biblijnych:

Księgi Wyjścia i Listu św. Pawła do Rzymian.

Organizatorem etapu szkolnego Olimpiady był Ks. Przemysław Kubacz.

W etapie szkolnym udział wzięli: Daria Przetakowska, Adrianna Przybylska, Bartosz Nowak, Szymon Kaczorowski, Łukasz Kujawa, Marcin Nowiński.

Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja wyłoniła dwóch uczestników z największą liczbą punktów, którzy wezmą udział w etapie diecezjalnym.

Naszą szkołę reprezentować będą: Bartosz Nowak i Marcin Nowiński.

Diecezjalny etap odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. w Gnieźnie.

Trzyosobową, szkolną komisję konkursową stanowili: Ks. Przemysław Kubacz, Ks. Daniel Zientara, Maria Radoń-Kowalska.