^ Back to Top

Aktualności

Pożegnanie Absolwentów kierunku BHP

Dnia 6 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy odbyło się uroczyste zakończenie nauki słuchaczy Szkoły Policealnej nr 2 w zawodzie technik bezpieczeństwa i higien pracy.

Szkołę ukończyło 12 inspektorów BHP, wśród których najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

Renata Warzych,

Renata Adamczyk,

Jarosław Nowaczyk,

Krystian Jurgielewicz.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpili wszyscy absolwenci.

FOTOGALERIA