^ Back to Top

Aktualności

22 listopada 2018 r. odbyła się wywiadówka śródokresowa.

Zebrania z wychowawcami klas poprzedziły spotkania profilaktyczne,

które odbyły się w szkolnej sali gimnastycznej o godzinie 15.30 i 16.30 .

Dyrektor szkoły Stanisław Marek Kłaniecki powitał rodziców uczniów oraz przedstawił cel i temat spotkania.

Zebrani wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez p. Piotra Pietrowa,

terapeutę z Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Kleczewie.

Terapeuta omówił niebezpieczeństwa zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami, skupiając się głównie na profilaktyce dotyczącej narkotyków i alkoholu.