^ Back to Top

Aktualności

22 listopada br. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy

odbyło się uroczyste spotkanie, na które zaproszono szczególnie uzdolnionych uczniów,

będących tegorocznymi Stypendystami Prezesa Rady Ministrów wraz z wychowawcami.

 

 Ze społeczności naszej szkoły w spotkaniu wzięli udział Arkadiusz Szygenda z klasy 2Ta

z wychowawcą p. Szymonem Nowickim.

Starosta Słupecki p. Mariusz Roga wręczył uczniom listy gratulacyjne

za osiągnięte wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Osobne gratulacje oraz podziękowania Pan Starosta skierował do wychowawców,

a za ich pośrednictwem również dla rodziców wyróżnionych uczniów.

Dla pięciorga stypendystów Starostwo Powiatowe ufundowało nagrodę - wyjazd dla uczniów i ich opiekunów do Teatru Wielkiego w Poznaniu na przedświąteczny spektakl „Dziadek do Orzechów”.

10 grudnia 2018 r. Arkadiusz Szygenda weźmie udział w wojewódzkiej uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych Prezesa Rady Ministrów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Słupcy.