^ Back to Top

Aktualności

19 listopada uczniowie naszej szkoły (klasy: 1T, 1B, 1C, 2 Ta, 2Tb, 2A)

oraz grupy uczniów z LO i ZSE w Słupcy

wzięli udział w „Profilaktycznym spotkaniu autorskim – JEDEN Z NAS”

z 17-letnim pisarzem - Filipem Porębskim.

Spotkanie prowadzili: Greta Kruszyńska (4Ti) i Krzysztof Żminkowski (3Tc).

 

Na początku prowadzący zapoznali uczestników z krótką,

ale bogatą w osiągnięcia biografią młodego pisarza.

W dalszej części Filip odpowiadał na liczne pytania prowadzących oraz uczestników spotkania.

Pytania dotyczyły nie tylko warsztatu pisarskiego książek i scenariuszy teatralnych, ale również życia prywatnego i problemów młodzieży w wieku dorastania.

Celem spotkania było wskazanie młodzieży, iż wybór wartościowej lektury jest najlepszym „pokarmem dla umysłu”, a pisanie książek może być sposobem na przelanie naszych wewnętrznych rozterek na papier. Uczniowie mieli okazję poznać swojego rówieśnika, który kroczy własną drogą i nieustannie rozbudowuje swój potencjał, co jest dowodem na to, iż pasje i zainteresowania są najlepszą alternatywą na unikanie niebezpieczeństw wieku dojrzewania.