^ Back to Top

Aktualności

W dniach 26 października oraz 15 listopada br. odbyły się prelekcje

na temat „Prawa i obowiązki pracowników młodocianych”.

Tematyka zajęć skierowana była do uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia.

Celem spotkań było poszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy, BHP, a w szczególności zwrócenie uwagi na aspekty praktyczne poruszanych zagadnień.

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, p. Agnieszka Smykowska omówiła kwestie dotyczące dokształcania, przygotowania zawodowego, urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych.

Uczniowie zostali zapoznani z obowiązkami i prawami pracodawcy, m.in. z czasem pracy, szkoleniami w zakresie BHP, zapewnieniem odzieży ochronnej, a także finansowaniem badań lekarskich związanych z wykonywaną pracą.

Organizatorami spotkań były:

p. Karolina Szczotkiewicz – Jakubiec (Młodzieżowe Centrum Kariery w Słupcy)

we współpracy z pedagogiem szkolnym – p. Magdaleną Marszałek.