^ Back to Top

Aktualności

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2019 r. oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach -od dnia 4 lipca 2019 r. (czwartek)

Egzamin maturalny  w terminie poprawkowym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali jednego z nich oraz do 11 lipca 2019 r. złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego (Załącznik 7a)

odbędzie się w dniach:

  • Część pisemna -  20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godzina 9.00
  • Egzaminy ustne - 20- 21 sierpnia 2019 r. (wtorek - środa) godzina 8.00

 

Załączniki:

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - egzamin w nowej formule od 2015 roku (Załącznik 7a)

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - egzamin w starej formule do 2014 roku (Załącznik 7b)

Termin wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego poprawkowego -od dnia 11 września 2019 r.