^ Back to Top

Aktualności

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2018 r. oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach -od dnia 3 lipca 2018 r. (wtorek)

 

Egzamin maturalny  w terminie poprawkowym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali jednego z nich oraz do 10 lipca 2018 r. złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego odbędzie się w dniach:

  • Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godzina 9.00
  • Egzaminy ustne - 21- 22 sierpnia 2018 r. (wtorek-środa) godzina 8.00

 

Załączniki:

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - egzamin w nowej formule od 2015 roku (Załącznik 7a)

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - egzamin w starej formule do 2014 roku (Załącznik 7b)

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Termin wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: od dnia 11 września 2018 r.