^ Back to Top

Aktualności

10 kwietnia uczniowie z klasy 2TB oraz członkowie Szkolnego Koła SEP

wzięli udział w „Dniach Techniki” w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Program wydarzenia obejmował prezentację specjalistycznych firm z dziedziny energetyki.

Uczniowie mieli okazję poznać zakres produkcji firm Apator Toruń i Galmar, a tym samym poszerzyć wiedzę na temat zabezpieczeń sieciowych i pomiarowych oraz kompleksowych elementów instalacji odgromowej, uziomów i  systemów ostrzegania.

 

Po prelekcjach przedstawiciele firm rozdali uczestnikom spotkania karty z pytaniami dotyczącymi wcześniejszych prezentacji.

Organizatorzy wyróżnili uczniów, którzy wykazali się wiedzą z omówionej tematyki.

 

Wśród nagrodzonych firmowymi upominkami byli również uczniowie z naszej szkoły:

Adrianna Przybylska, Szymon Przybylski i Damian Hyła.

Wyjazd uczniów zorganizował opiekun Szkolnego Koła SEP - Krystian Derengowski.