^ Back to Top

Aktualności

KOMUNIKAT 

PRZEWODNICZĄCEGO  ZESPOŁU  EGZAMINACYJNEGO

UWAGA! PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO

W SESJI WIOSENNEJ 2018 r.

  1. Na egzaminy pisemne należy zgłosić się na godz. 8.00 lub 13.00 (w przypadku egzaminów popołudniowych). Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, naklejki z  kodem kreskowym otrzymane na pierwszym egzaminie pisemnym, odpowiednie przybory (szczegółowa informacja w gablocie przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej www.zszslupca.pl w zakładce Matura 2018). 
  2. Zdający nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. 
  3. W części ustnej egzaminu maturalnego należy wziąć pod uwagę, iż ze względu na możliwość rezygnacji niektórych zdających z przystąpienia do egzaminów, mogą ulec zmianie wstępnie wyznaczone godziny rozpoczęcia egzaminu oraz ogłoszenia wyników.