^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”

odbyły się kolejne spotkania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

Pani Marzenna Lubańska, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy, zapoznała uczniów z zadaniami kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz z zakresem odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych.

W oparciu o „Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz Kodeks Karny omówione zostały stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich sprawców przestępstw.

 W spotkaniach wzięli udział:

5 kwietnia 2018 r. - klasa 2Ta

 

10 kwietnia 2018 r. - klasa 2C