^ Back to Top

Aktualności

W dniach poprzedzających Święta Wielkanocne społeczność szkolna wzięła udział w akcji charytatywnej "Przedświąteczna Zbiórka Żywności", organizowanej przez Bank Żywności w Koninie.

Zbieraniu podlegały wszystkie produkty spożywcze, trwale zapakowane, mające długi termin przydatności.

Łącznie zebrano 132 kg żywności.

Najwięcej produktów zebrały klasy: 1A (25 kg), 2B (19,4 kg), 1Tb (16 kg) oraz 3Ti (13,5 kg).

Zebrana żywność została przekazana do Banku Żywności w Koninie, skąd zostanie rozdysponowana pomiędzy organizacje współpracujące z Bankiem, a za ich pośrednictwem trafi do osób potrzebujących.

 

Przebieg zbiórki w naszej szkole koordynowali nauczyciele:

Lucyna Maleszka-Michalak, Karolina Prus-Wysocka, Magdalena Gwizdek-Kędziora.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie szkolnej akcji.