^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”, w dniach 9 oraz 19 marca odbyły się spotkania z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

Pani Anna Kubiak omówiła zadania GOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W spotkaniach wzięli udział:

9 marca 2018 r. - klasa 2Tb

 

19 marca 2018 r. - klasy 2Ta i 2Tc