^ Back to Top

Aktualności

W styczniu 2018 roku odbył się Konkurs Matematyczny dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów naszej szkoły,
  • mobilizowanie i motywowanie młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów,
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

Do zmagań matematycznych przystąpiło 16 uczniów z klas II i III.

Uczestnicy mieli do rozwiązania 3 zadania typu zamkniętego oraz 3 zadania otwarte.

 

Z rozwiązaniem zadań najlepiej poradzili sobie uczniowie z klas trzecich:

Arkadiusz Bartkowiak (3C) i Kacper Sobczak (3B),

którzy uzyskali taką samą, największą liczbę punktów.

Z uwagi na fakt, iż nie został wyłoniony zwycięzca, na początku marca odbył się drugi etap konkursu, w którym więcej poprawnych odpowiedzi udzielił Arek.

Po podsumowaniu obu etapów konkursu wyłoniono trzech najlepszych matematyków w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

I miejsce zajął Arkadiusz Bartkowiak uczeń klasy 3C

II miejsce Kacper Sobczak uczeń klasy 3B, a III miejsce Norbert Myśliński uczeń klasy 3C.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko matematycznych!

Tradycją lat ubiegłych, organizatorami szkolnych zmagań matematycznych byli nauczyciele matematyki: Anna Hercyk i Lucyna Maleszka-Michalak.