^ Back to Top

Aktualności

W dniach 8 oraz 13 marca br. uczniowie z klas 4Ta, 4Ti, 1A, 1B, 2Tb,  2B, 2C

wzięli udział w prelekcjach na temat nurkowania.

Spotkania z p. Markiem Kusiakiem, instruktorem nurkowania Międzynarodowej Organizacji Nurkowania PADI, poszerzyły wiedzę uczniów na temat podstawowych umiejętności związanych z nurkowaniem oraz sprzętu, który służy do zobaczenia podwodnego świata.

Celem prelekcji było zachęcenie młodzieży do pozytywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.