^ Back to Top

Aktualności

1 marca 2018 r. przedstawiciele członków Koła Szkolnego SEP

wzięli udział w XV Walnym Zgromadzeniu Delegatów

Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

W Zgromadzeniu uczestniczyli:

nauczyciele - Krystian Derengowski (prezes Koła), Andrzej Szelerski (wiceprezes)

oraz uczniowie z klasy 2Tc - Marcin Nowiński (wiceprezes/skarbnik) i Jakub Nowak (członek Koła).

 

Podczas Zgromadzenia Prezes Oddziału Konińskiego SEP, p. Waldemar Stefański, wręczył odznaczenia i nagrody. Wśród wyróżnionych jest nauczyciel z naszej szkoły - Krystian Derengowski, który otrzymał podziękowanie za inicjatywę powołania Koła SEP, propagowanie idei stowarzyszeniowej wśród młodzieży szkolnej oraz perfekcyjne zorganizowanie wycieczek technicznych dla młodzieży.