^ Back to Top

Aktualności

Bartosz Nowak z klasy 2Tb zajął II miejsce w finale Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej.

Konkurs odbył się 9 marca w Starostwie Powiatowym w Słupcy. Adresatem konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży.

Do etapu powiatowego przystąpiło 44 uczniów. Zadanie konkursowe polegało na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań z zakresu przepisów regulujących prawa konsumentów.

 

11 kwietnia 2018 r. Bartosz będzie reprezentował Powiat Słupecki na szczeblu wojewódzkim XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Opiekunem konkursu była p. Bożena Raczyńska.