^ Back to Top

Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet organizuje konkurs na fotografię pod hasłem  programu „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie „Wybierz życie – pierwszy krok”. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Z etapu szkolnego do etapu wojewódzkiego przechodzą laureaci I miejsca z poszczególnych szkół.

Szkoła przesyła jedną pracę, wyłonioną w etapie szkolnym

do WSSE w Poznaniu do dnia 5 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące konkursu w załączonym regulaminie:

Regulamin konkursu na fotografię pod hasłem „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK”