^ Back to Top

Aktualności

27 stycznia 2018 r. słuchacze semestru I i III Szkoły Policealnej o kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze".

Szkolenie prowadziła p. Kamila Staszak, pracownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz firmy RescuePro zajmującej się organizacją szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, strażak ochotnik OSP Kamień, wolontariusz w STOWARZYSZENIU NA RZECZ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I ZDARZEŃ LOSOWYCH  "RATUJMY ŻYCIE" z siedzibą w Słupcy.

Program zajęć obejmował część teoretyczną i praktyczną.

W pierwszej części szkolenia słuchacze poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, tj. zakres czynności, które mają na celu pomóc poszkodowanym w stanie zagrożenia życia i w innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększyli swoją świadomość na temat roli ratownictwa społecznego i konieczności niesienia pomocy.

 

Druga część szkolenia ukierunkowana była na praktykę.

Uczestnicy ćwiczyli z fantomami do nauki podstawowych zabiegów resuscytacyjnych prawidłowe wykonywanie technik przywracania podstawowych parametrów życiowych u dorosłych i dzieci.

 

 

Prowadząca szkolenie omówiła resuscytację krążeniowo-oddechową u niemowlaka  oraz zapoznała  słuchaczy ze schematem udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Profesjonalny sprzęt szkoleniowy oraz doświadczenie p. Kamili Staszak przyczyniły się do pogłębienia i usystematyzowania wiedzy słuchaczy SP w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umożliwiły nabycie umiejętności racjonalnego zachowania w nagłych przypadkach.

Organizatorem szkolenia była p. Justyna Lisowska we współpracy z p. Pawłem Szablewskim – Prezesem Słupeckiej Organizacji Turystycznej.