^ Back to Top

Aktualności

26 stycznia 2017 r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste wręczenie świadectw

absolwentom Szkoły Policealnej.

Uroczystość wpisała się w kartach historii szkoły jako pożegnanie pierwszych absolwentów kierunku kształcenia technik bezpieczeństwa i higieny pracy, co podkreślił dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki.

 

Dyrektor pogratulował absolwentom ukończenia szkoły oraz życzył powodzenia w pracy zawodowej.

Osobne słowa skierował do opiekuna semestru, p. Justyny Lisowskiej.

Oprócz podziękowania za  trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczną, dyrektor zaznaczył, iż to właśnie p. Justyna Lisowska była pomysłodawcą utworzenia kierunku kształcenia technik bhp w naszej szkole.

 

Następnie głos zabrała p. Justyna Lisowska. Opiekun semestru pogratulowała wyników oraz podziękowała za działalność w Samorządzie Słuchaczy oraz trzysemestralną współpracę.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i świadectw ukończenia szkoły.

Wyróżnienia oraz gratulacje z rąk dyrektora, opiekuna semestru oraz p. Piotra Synowca, nauczyciela bhp, odebrali:

p. Maciej Tomczak za bardzo dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję.

 p. Paulina Konińska za bardzo dobre wyniki w nauce i działalność na rzecz Samorządu Słuchaczy

p. Anna Lewandowska za dobre wyniki w nauce i za działalność na rzecz Samorządu Słuchaczy.

 Doniosłość chwili podkreślił moment przekazania absolwentom pamiątkowego tabla.

 

Pożegnanie zakończyły podziękowania od absolwentów.

Opiekun semestru: Justyna Lisowska.

Absolwenci (od lewej): Magdalena Cierniak, Anna Lewandowska, Maciej Tomczak, Paulina Konińska, Patryk Nierychły, Małgorzata Czerniak, Damian Dębicki (nieobecny Gracjan Grzybowski).