^ Back to Top

Aktualności

Dnia 21 grudnia 2017 r. odbyła się uroczysta Wigilia dla pracowników szkoły.

Do wigilijnego stołu zasiedli:

dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani pracownicy ZSZ.

Życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia złożyli:

Ks. Przemysław Kubacz i Dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki

 Podczas świątecznego spotkania

dyrekcja szkoły pożegnała dwie cenione pracownice obsługi:

p. Wiesławę Jabłońską i p. Elżbietę Prawucką,

które z dniem 1 stycznia 2018 r. przechodzą na emeryturę.