^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”

odbyły się kolejne spotkania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

W dniu 13 grudnia 2017 r., p. Marzenna Lubańska, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, zapoznała uczniów klasy 2B z zakresem  odpowiedzialności za popełnione czyny w kontekście stosowania zachowań przemocowych. W oparciu o „Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz Kodeks Karny omówione zostały stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich sprawców przestępstw.

 

W dniu 18 grudnia 2017 r., asp. sztab. Dariusz Nowicki, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, zapoznał uczniów klasy 2TC z  ze społeczno-kulturowymi źródłami oraz z mechanizmami, formami  i objawami przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania poznali również procedurę „Niebieskiej karty” oraz poszerzyli wiedzę na temat instytucji pomocowych na terenie Powiatu Słupeckiego.