^ Back to Top

Aktualności

28 listopada 2017 r. gościliśmy przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego.

Celem wizyty w naszej szkole było spotkanie z uczniami klas: 4Ta (technik pojazdów samochodowych) i 2C (mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.

W pierwszej części spotkania p. Jacek Musioł, Kierownik Oddziału Terenowego w Koninie, zapoznał uczniów ze strukturą organizacyjną, zakresem działalności oraz specyfiką pracy Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

Uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę w kontekście uprawnień służb do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego oraz poznali zasady eliminowania wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

 

Następnie uczniowie mieli okazję obejrzeć pojazd służbowy oraz specjalistyczny sprzęt,

wykorzystywany w codziennej pracy inspektorów.

 Spotkanie odbyło się w ramach współpracy

z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Organizatorem był kierownik szkolenia praktycznego – Krzysztof Łyskawa.