^ Back to Top

Aktualności

W ramach realizacji II edycji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy” przedstawiciele Społeczności Uczniowskiej przygotowali scenki kabaretowe nawiązujące do tematyki projektu.

Okazją do zaprezentowania efektów pracy młodzieży szerszej publiczności była konferencja dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu gminy Słupca pod hasłem Dzieci dla dzieci o przemocy”, która odbyła się 20 listopada 2017 r. w Miejskim Domu Kultury.

W tematykę poszczególnych scenek   

wprowadzał zebranych     

uczeń klasy 4TB – Kamil Maze.

Pierwsza scenka nawiązywała do panujących stereotypów, które niestety sprzyjają  przemocy, usprawiedliwiają ją i postulują powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz, na przykład „Lepiej się nie mieszać”.

W scence pod tytułem „Lepiej się nie mieszać” wystąpili:

Kacper Sobaszkiewicz, Bartosz Chojnacki, Mateusz Popielarski oraz Oliwia Walczak i Bartosz Kasprzak.

Podkreślając, iż nie można być obojętnym na przemoc, ale nie można również usprawiedliwiać sprawcy, a mitem jest stwierdzenie, że „Dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze strony współmałżonka”, uczennice z klasy 2Tb: Adrianna Przybylska i Daria Przetakowska wystąpiły w krótkiej, ale jakże wymownej scence pt. „Jest tylko jeden powód żeby nosić okulary przeciwsłoneczne w domu”, która ukazywała usprawiedliwianie sprawcy przez ofiarę. 

 

Celem scenki było zaakcentowanie, iż nic nie usprawiedliwia i nie uzasadnia znoszenia przemocy ze strony partnera, a dzieci, które są świadkami przemocy w rodzinie, są jednocześnie jej ofiarami.

 

 

W trzeciej scence młodzi artyści odnieśli się do ofiar przemocy w rodzinie.  Mając na uwadze, iż w dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że to kobiety wchodzą w rolę oprawcy,  a ofiarą są mężczyźni, uczniowie z klasy 3A: Patrycja Kosmowska, Żaneta Orchowska i Mateusz Olęcki zaprezentowali przebieg rozprawy sądowej, w której poszkodowanym był mężczyzna.

 

 

Na zakończenie części artystycznej uczniowie zmienili temat występu.

Nawiązując do renomowanych miejsc wypoczynkowych, których obowiązkowym elementem staje się SPA, uczennice z klasy 3A: Samanta Król i Eliza Ignaczak przeprowadziły rozmowę, w której humorystycznie podzieliły się z zebranymi wrażeniami na temat „świątyni urody”.

 

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Słupcy: http://www.slupca.policja.gov.pl