^ Back to Top

Aktualności


Celem GÓRY GROSZA jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji najważniejsze jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety mogą w tak dużej liczbie stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.