^ Back to Top

Aktualności

Uczniowie trzecich klas Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w spotkaniach
z Panią Anną Mokrzycką - zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. 

Tematyka prelekcji wpłynęła na zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie form pomocy, jakich udziela Powiatowy Urząd Pracy osobom poszukującym zatrudnienia. Dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić, aby zarejestrować się  jako osoba bezrobotna oraz na czym polega pozyskiwanie ofert pracy, jak też organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

Na zakończenie uczestnicy uzyskali informacje o organizowanych przez PUP szkoleniach, kursach i projektach oraz ofertach staży i dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkania odbyły się:
15 kwietnia dla klasy 3C,  26 kwietnia - 3A,  9 maja - 3B.