^ Back to Top

Aktualności

Podsumowanie VII edycji projektu „Razem Przeciw Przemocy”, który od 2016 roku realizowany jest w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Słupcy, przy współudziale Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy i od 2022 roku Prokuratury Rejonowej w Słupcy, zostało objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Słupeckiego.

Tegoroczna edycja została zakończona konferencją pn. „Razem Przeciw Przemocy – przemoc widziana oczami dziecka”. Wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnego samorządu i instytucji pomocowych z terenu powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, policjanci oraz specjaliści w dziedzinie psychologii i prawa.

Wydarzenie prowadziła asp. szt. Joanna Wolińska z KPP w Słupcy.

 

Na początku głos zabrał Starosta Powiatu Słupeckiego dr Marek Dąbrowski

 

Następnie odbyły się wystąpienia prelegentów konferencji.

Wykłady prowadzili:

Psycholog – Pani Agata Popielarska

 

Adwokat – Pani Marta Nawrocka

 

Przedstawicielka Policji - mł. asp. Joanna Papelbaum z KWP w Poznaniu

 

W drugiej części konferencji odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji
projektu „Razem przeciw przemocy”.

Asp. szt. Joanna Wolińska zreasumowała spotkania edukacyjno-profilaktyczne, przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy i  Prokuratury Rejonowej w Słupcy.

 Podsumowanie zakończyło się ogłoszeniem laureatów
konkursu na plakat o tematyce przemocy.

Wicestarosta Piotr Kowalski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kubicka, Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słucy Marzenna Lubańska, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Wojciech Kujawa i Dyrektor Stanisław Kłaniecki dokonali wręczenia nagród, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe i GOPS:

I miejsce zajęła Zuzanna Kujawa z LO w Słupcy

 

II miejsce Piotr Matusiak z ZSE w Słupcy

 

III miejsce Kinga Świderska z SOSW w Słupcy

 

 Uwieńczeniem wydarzenia były podziękowania skierowane do prelegentów konferencji.