^ Back to Top

Aktualności

W minionych tygodniach mieliśmy przyjemność ponownie gościć prelegentów projektu „Razem przeciw przemocy”, którzy przeprowadzili ostatnie zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach tegorocznej edycji.

30 kwietnia 2024 r. z uczniami klas 2B i 2Tc spotkała się asp. szt. Joanna Wolińska.

Uczestnicy zostali zapoznani z przepisami polskiego prawa i odpowiedzialnością karną za stosowanie przemocy domowej, instytucjami pomocowymi oraz rolą dzielnicowego podczas prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Uzupełnieniem prelekcji były prezentacje multimedialne.

 

Wiedzę na temat kompetencji prokuratury w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy domowej i skutków popełnianych przestępstw,  podczas spotkań z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej w Słupcy - Prokuratorem Markiem Kosmalskim, poszerzyli uczniowie klas - 10 maja 2024 r. 2C, a 14 maja 2024 r. 2A i 2B.

 

15 maja 2024 r. w zajęciach z Panią Anna Kubicką, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, wzięły udział uczennice klasy 2D.

Na spotkaniu zostały omówione zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupcy i zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Uzupełnieniem prelekcji były materiały edukacyjne.

 

W spotkaniu z Panią Marzenną Lubańską, Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy, wzięły udział uczennice klasy 2D.  Tematyka zajęć obejmowała zadania kuratorów sądowych w kontekście rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej, zakres odpowiedzialności za popełnione czyny w odniesieniu do stosowania zachowań przemocowych, stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze i zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich sprawców przestępstw.

 

Uwieńczeniem tegorocznych spotkań było rozstrzygnięcie konkursu na plakat pod hasłem „Przemoc widziana oczami dziecka”, którego adresatem byli uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Wyboru laureatów dokonała komisja konkursowa w składzie: Komendant Powiatowy Policji insp. Roman Ciesielczyk, Dyrektor ZSZ Stanisław Kłaniecki, Kierownik Wydziału Oświaty Justyna Lisowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kubicka, asp. szt. Joanna Wolińska, asp. szt. Marlena Kukawka i Maria Radoń-Kowalska.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas podsumowania tegorocznej edycji, które będzie miało miejsce na konferencji pn. „Razem Przeciw Przemocy – przemoc widziana oczami dziecka”, 24 maja w Zespole Szkół Muzycznych im. A. Szeluty w Słupcy.

Wydarzenie, jak i cała VII edycja projektu zostały objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Słupeckiego.