^ Back to Top

Aktualności

Światowy Dzień Ziemi - nazywany także Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi - jest najważniejszym ekologicznym świętem.

Szkolne obchody poszerzania świadomości ekologicznej odbyły się 22 kwietnia 2024 r. Organizatorem  przedsięwzięcia podkreślającego wagę kwestii ochrony środowiska była Pani Monika Kłaniecka.

 

Na początku odbyła się prelekcja, podczas której uczniowie klasy 2Tb – Adam Antczak
i Michał Pałucki – przedstawili prezentację multimedialną, której tematyka nawiązywała do hasła tegorocznych obchodów „Planeta kontra tworzywa sztuczne”.

Uczestnicy poznali zagrożenia i możliwości ochrony zasobów przyrody w codziennym życiu oraz proste sposoby, jak dbać o środowisko w domu i w szkole, nie tylko w Dniu Ziemi.

W drugiej części odbył się konkurs wiedzy ekologicznej, którego celem było propagowanie idei proekologicznego stylu życia.

 

W teście wzięli udział uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Laureatami zmagań konkursowych zostali:

I miejsce - Wiktoria Słowińska z klasy 1E,

II miejsce - Agata Przygocka z 1Ta, III miejsce - Aron Brywczyński z 1Tb.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.