^ Back to Top

Aktualności

18 kwietnia był szczególnym dniem dla tegorocznych maturzystów z klasy 5Tpb. Uczniowie wraz z wychowawczynią Panią Anną Hercyk i Księdzem Stanisławem Kłosinem udali się do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - wyjątkowego miejsca,
gdzie pokładamy swoje nadzieje i modlitwy związane z osobistymi intencjami.

Pobyt w licheńskim Sanktuarium rozpoczęli od miejsca, które było świadkiem objawień Matki Bożej w 1850 r. - Lasu Grąblińskiego.

Przemierzając ścieżki lasu odprawili plenerową Drogę Krzyżową i czytali rozważania.

Ważnym punktem pielgrzymki był udział we Mszy świętej i osobiste zawierzenie
Matce Boskiej oraz modlitwa o światło Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych i w dobrym rozeznaniu drogi życiowego powołania.

Zwiedzanie Bazyliki i miejsc świętych na terenie Sanktuarium zakończyło wspólne wejście na Golgotę.

 Organizatorem pielgrzymki był Ksiądz Stanisław Kłosin.