^ Back to Top

Aktualności

15 i 16 listopada odbyły się kolejne spotkania w ramach realizacji VII edycji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”, którego adresatem są uczniowie klas drugich.

Pani Anna Kubicka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, zapoznała uczestników z obowiązującymi od 22 czerwca 2023 r. zmianami w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej oraz wzmocnienia ochrony praw osób doświadczających przemocy w bliskich związkach.

Uczniowie poszerzyli wiedzę w obszarze diagnozowania przemocy w oparciu o jej nową definicję i form wsparcia dla osób doznających przemocy oraz zadań w zakresie jej przeciwdziałania i działalności zespołu interdyscyplinarnego.

W spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych wzięli udział uczniowie klas:

15 listopada – 2 B

 

16 listopada – 2 Ta