^ Back to Top

Aktualności

Rozpoczęliśmy kolejną, VII edycję projektu edukacyjnego
„Razem przeciw przemocy”,
realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w partnerstwie z naszą szkołą,
przy współudziale
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy
i Prokuratury Rejonowej w Słupcy.

Zasadniczym celem corocznych działań jest poszerzenie wiedzy uczniów klas drugich Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na temat zjawiska przemocy oraz kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw wobec przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych aspektów krzywdzenia dzieci w rodzinie.

Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem Starosty Słupeckiego, co stanowi podkreślenie niezmiernie ważnego i długofalowego charakteru realizowanego przedsięwzięcia edukacyjnego.

Asp. szt. Joanna Wolińska z KPP w Słupcy oraz Dyrektor Stanisław Kłaniecki zapoznali młodzież z założeniami programowymi projektu, a następnie uczniowie klasy 2Tb wzięli udział w zajęciach zwiększających świadomość w zakresie form i zachowań przemocowych, negatywnych skutków doświadczania przemocy oraz polskiego prawa i odpowiedzialności karnej za jej stosowanie.

 

W założenia programowe każdej edycji projektu wpisana jest forma aktywności dla uczniów.
W bieżącym roku szkolnym został ogłoszony konkurs polegający na wykonaniu plakatu, którego tematem będą różne aspekty przemocy wobec dzieci.