^ Back to Top

Aktualności

16 listopada 2023 roku ( czwartek)
odbędzie się wywiadówka śródokresowa.
Spotkania rozpoczną się w sali gimnastycznej.

 Wywiadówka klasy III B

odbędzie się 21 listopada 2023 roku (wtorek)
o godzinie 16:00 w sali nr 13