^ Back to Top

Aktualności

W dniu 13 października 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste spotkanie obecnych i emerytowanych pracowników oraz uczniów.

Zgromadzonych powitali przedstawiciele społeczności uczniowskiej  -

Mateusz Słowiński (1Tb) i Adam Chojnacki (4Ti).

 

W dalszej części uroczystości nastąpiło okolicznościowe przemówienie dyrektora szkoły.

Stanisław Marek Kłaniecki w słowach skierowanych do szkolnej społeczności nawiązał bezpośrednio do charakteru święta, m. in. do roli nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz wartości nauki w życiu człowieka.

 

Ważnym momentem uroczystości było uhonorowanie kwiatami i nagrodami wyróżniających się w pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Nagrody otrzymali: Ilona Tylska, Anna Hercyk,

 

Magdalena Gwizdek-Kędziora,

 

Joanna Ratajczyk,

 

 Lucyna Gawrych,

 

Krzysztof Szelążek,

 

Andrzej Szelerski,

 

Wojciech Rybak,

 

Justyna Kapturska,

 

Dorota Madalska,

 

Wanda Leszczyńska,

 

Przemysław Kuchowicz, Piotr Miąc, Grzegorz Kowalski.

 

Dyrektor szkoły nie zapomniał również o ubiegłorocznych osiągnięciach uczniów.

Nagrody otrzymały trzy oddziały klasowe,

które zostały wytypowane przez Samorząd Uczniowski w następujących kategoriach: 

Najwyższa frekwencja – 3 Ta

Najwyższa średnia ocen – 3 A

Najaktywniejsza klasa –  4 Tb.

Nagrodzone klasy otrzymały, ufundowane przez Dyrektora szkoły, czeki o wartości 150,00 zł.

 

Szkolne obchody DEN wzbogaciła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem nauczycieli:

Lucyny Maleszki-Michalak oraz Patrycji Ignaszak-Suberskiej.

Widowisko słowno-muzyczne zostało oparte na tematyce związanej ze szkołą, nauką i wartościami życiowymi.

 

Na zakończenie uczniowie obdarowali słodkimi upominkami obecnych i emerytowanych pracowników szkoły.

 

FOTOGALERIA

Wideoklip